התנדבות

גיוס כספים

ֿ

דרכים בהם אתם יכולים לתרום

פרטי חשבון:

בנק אוצר החייל 14

סניף 345

מספר חשבון 212673.

ע״ש אגודת תסמונת פראדר ווילי בישראל

 
לתרומה

כתובתנו:

אגודת פראדר ווילי בישראל  - PRADER-WILLI SYNDROME Association IN ISRAEL

© 2018 by Annie Atedgy-Yellin. created with Wix.com