תמכו בנו

התנדבות

גיוס כספים

ֿ

דרכים בהם אתם יכולים לתרום

באופן אישי

פרטי חשבון:

בנק אוצר החייל 14

סניף 345

מספר חשבון 212673.

ע״ש אגודת תסמונת פראדר ווילי בישראל

PAYPAL

או

כרטיס אשראי

(ניתן להפקיד ללא חשבון פייפאל)

באמצעות 

PayBox

באימייל